Celkem je připraveno dvanáct tras v celkové délce 545 kilometrů ve žďárském okrese s malými přesahy do sousedních okresů. V itineráři jsou zahrnuty rovněž obce, které hospic finančně podporují. „Turné je poděkováním za důvěru klientů a za podporu, které se nám dostává od veřejnosti a od zastupitelstev obcí. Návštěvami chceme připomenout i to, že je možné naplnit přání většiny lidí dožít závěr života v domácím prostředí se svými nejbližšími. Do třetice touto cestou upozorňujeme na trvající výzvu Darujte den pro hospic, prostřednictvím které může veřejnost hospic podpořit. Potřebujeme prostředky především na rozjezd dětské paliativní péče,“ uvedl motivy akce ředitel Domácího hospice Vysočina Petr Hladík.

Na kolech po městech i vesnicích pojedou jak pracovníci hospice, tak i dobrovolníci. „Ještě jsme nestihli akci publikovat, a už máme přislíbenou účast jak od sportovních týmů, tak od lékařů i široké veřejnosti,“ sdělil Petr Hladík, který se akce rovněž zúčastní jako jezdec. „Rádi bychom poděkovali ve všech obcích osobně, ale jsme si vědomi, že to z mnoha důvodů nelze uskutečnit. Proto vezeme do každé obce poštu,“ představuje podrobněji ředitel. „Jezdci do obcí na trasách povezou tabulku s poděkováním, dopis a výroční zprávu hospice pro zastupitele, přikládáme i propagační materiály,“ upřesnil ředitel, který na potřebu podpory domácí hospicové péče upozornil na jaře dvousetkilometrovou pěší poutí do Vídně, nebo loňskou výpravou na horu Říp, prostřednictvím níž vyzval veřejnost k podpoře nákupu nového vozidla pro hospic.

Hospic si na cykloputování vyhradil celé dva prázdninové měsíce. Připojit se může kdokoliv, ať už jako jezdec, který některou z vybraných tras projede, tak lze hospic podpořit například příspěvkem prostřednictvím www.darujme.cz/vyzva/1200854.