„Na dokončení výstavby technické infrastruktury na Klafaru je vyčleněno 24 milionů korun, s patnácti miliony je počítáno na první etapu rekonstrukce ulice Nádražní od okružní křižovatky pod nádražím po poštu,“ připomněl některé z letošních investic žďárský místostarosta Josef Klement.

Na rekonstrukci první části Nádražní ulice má město vyčleněno šest milionů korun. Dva miliony korun podpoří záměr úpravy terénu v okolí poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře včetně veřejného osvětlení, případně i řešení sociálního zázemí pro návštěvníky. „Toalety jsou základ. Do Žďáru dost turistů přijede právě kvůli památce UNESCO, a když si potřebují odskočit, musí na vedlejší hřbitov. To není moc lichotivá vizitka,“ řekla Jana Cimbálníková ze Žďáru nad Sázavou.

Na jaře se bude rovněž pokračovat s rekonstrukcí hřiště u Základní školy Švermova za 19 milionů korun a objektu bývalé vodárny na okraji Farských humen za třináct milionů korun.

Na dokončení zázemí pro fotbal a tenis ve sportovní zóně na Bouchalkách, jehož výstavba byla zahájena rovněž v loňském roce, je vyčleněno zhruba dvanáct milionů korun. S touto investiční akcí je spojena i instalace nafukovací tenisové haly, jež ve zkušebním režimu začala sloužit už začátkem prosince.

Patnáct milionů žďárská radnice vyčlenila na rekonstrukci dalších dvou ulic ve čtvrti Vodojem. Letos přijde řada na ulice Špálova a Štursova, stavět se má začít v létě.

Rozpočet nepočítá jenom s novými stavebními akcemi, ale například i s údržbou a opravami. „Vyčleněna je rovněž dvacetimilionová finanční částka na obnovu nemovitého majetku města,“ doplnil Josef Klement.