Už potřetí se tam uskutečnil den otevřených dveří, kdy archeologové z Moravského zemského muzea v Brně předvedli několika stovkám zájemců z řad veřejnosti nejenom část artefaktů vykopaných za patnáct let výzkumů, ale zároveň je i podrobně seznámili s pohnutou historií hradu.

Ten vznikl v 70. letech 14. století a jako zcela unikátní sídlo zasazené do okolních skal stál pouhých šest desítek let. Postupně se v jeho zdech vystřídali nejenom šlechticové, ale i lapkové, husité a po jeho dobytí i penězokazci.

V úplném závěru své existence byl hrad z bezpečnostních důvodů zavalen, aby se v něm už nemohl nikdo usadit. Po více jak šesti stovkách let jej vykopali archeologové, aby zrekonstruovali jeho podrobnou historii. Za patnáct let trvání své činnosti dokončili výzkum hradního jádra a nyní pokračují ve vykopávkách na valech a příkopu v předhradí. Podle vedoucího archeologické skupiny Ludvíka Belcrediho výzkum potrvá ještě tři roky.