„Není tomu tak dávno, co pole modře kvetoucího lnu byla jedním z typických atributů léta na Vysočině. Len setý, jehož pěstování je v Evropě doloženo už před pěti tisíci lety, se však z naší krajiny na sklonku tisíciletí vytratil," řekla iniciátorka návratu lnu do regionu Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Modrá lněná políčka, kdysi tak charakteristická pro chudé Horácko, dnes už známe jen z obrázků. V roce 1907 se na Novoměstsku pěstoval len dokonce na více než tisíci hektarech. „Vzhledem k tomu, že len hrál v životě našich předků zásadní roli a v etnografické expozici Horáckého muzea je jeho zpracování věnována podstatná část, rozhodli jsme, že našim návštěvníkům tuto rostlinu připomeneme. Snopek vzácného přadného lnu nám poskytl Spolek archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle. Jeho členové se pěstování a zpracování této plodiny dlouhodobě věnují," uvedla Alice Hradilová.

Ještě před začátkem turistické sezony bylo políčko na dvorku Horáckého muzea zaseto. „Překvapilo nás, že len vzešel úplně všechen. A daří se mu velice dobře, není potřeba o něj ani moc pečovat," pochválila tradiční plodinu vedoucí Horáckého muzea a informačního centra Jitka Svojanovská. „Pokud vše půjde podle plánu, tak zralý len v srpnu sklidíme," doplnila Alice Hradilová.

Poté budou mít návštěvníci muzea příležitost přihlížet jeho dalšímu využití. „Uspořádáme workshop, v němž si budou moci vyzkoušet jeho další zpracování, jako je lámání na mědlici, vochlování na hachli a spřádání na kolovrátku," prozradila Alice Hradilová.