„Na louky, které se po kolektivizaci v padesátých letech minulého století přestaly obdělávat, se vrací život. Pasou se zde hospodářská zvířata, mezi kterými poletuje hmyz a ptáci. Jde většinou o chráněná podmáčená území, která nejsou přístupná pro těžkou techniku, a je nutné je obhospodařovat ručně nebo právě pomocí pastvy. Sdružení Krajina ve spolupráci s místními farmáři o znovuzavedení pastvy usiluje již delší dobu,“ uvedla Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Pasoucí se ovce a krávy lze spatřit hned na několika místech. V Přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov si na travním porostu pochutnávají krávy a ovce farmářky Evy Pohlové z Křižánek. Na louce nad říčkou Fryšávkou ve Vříšti se pro změnu pasou ovce Milana Daďourka z Počítek. „Jsme rádi, že se nám podařilo s oběma hospodáři domluvit. S pastvou v takovýchto lokalitách není mnoho zkušeností a je potřeba vyzkoušet, jak to celé bude nejlépe fungovat. Do hry vstupují také přísnější požadavky orgánů ochrany přírody, protože se většinou jedná o přírodně cenná území. Zde si opět ceníme spolupráce s pracovníky Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kteří na vše dohlížejí,“ poděkovala ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková.

Paní učitelka Blažena Šedá nevynechala zatím žádné volby.
Volby se nezměnily, jen lístky už nenosí obecní zřízenec, říká 102letá paní

Zanedlouho by se k pasoucím stádům ovcí a krav mohla přidat i další hospodářská zvířata. „Sdružení Krajina má v plánu odzkoušet pastvu i v jiných lokalitách a využívat k ní krom hovězího dobytka a ovcí také koně,“ potvrdila Darina Coufalová.