„Na louky, které se po kolektivizaci v padesátých letech minulého století přestaly obdělávat, se vrací život. Pasou se zde hospodářská zvířata, mezi kterými poletuje hmyz a ptáci. Jde většinou o chráněná podmáčená území, která nejsou přístupná pro těžkou techniku, a je nutné je obhospodařovat ručně nebo právě pomocí pastvy. Sdružení Krajina ve spolupráci s místními farmáři o znovuzavedení pastvy usiluje již delší dobu,“ uvedla Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Pasoucí se ovce a krávy lze spatřit hned na několika místech. V Přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov si na travním porostu pochutnávají krávy a ovce farmářky Evy Pohlové z Křižánek. Na louce nad říčkou Fryšávkou ve Vříšti se pro změnu pasou ovce Milana Daďourka z Počítek. „Jsme rádi, že se nám podařilo s oběma hospodáři domluvit. S pastvou v takovýchto lokalitách není mnoho zkušeností a je potřeba vyzkoušet, jak to celé bude nejlépe fungovat. Do hry vstupují také přísnější požadavky orgánů ochrany přírody, protože se většinou jedná o přírodně cenná území. Zde si opět ceníme spolupráce s pracovníky Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kteří na vše dohlížejí,“ poděkovala ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková.

Zanedlouho by se k pasoucím stádům ovcí a krav mohla přidat i další hospodářská zvířata. „Sdružení Krajina má v plánu odzkoušet pastvu i v jiných lokalitách a využívat k ní krom hovězího dobytka a ovcí také koně,“ potvrdila Darina Coufalová.