„Díky obrovské štědrosti firemních dárců a účastníků sbírky koncertu Muzikanti dětem se podařilo získat 134 419 korun," informovala Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ohrožené rodiny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi působící v celém žďárském okrese poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

„Služba pomáhá rodinám s dětmi řešit v přirozeném prostředí obtížné životní situace, poskytují poradenství v oblasti výchovy, péče o děti, vedení domácnosti a efektivního hospodaření s rodinným rozpočtem či pomáhá při nastavování správné organizace domácí přípravy dětí na školní vyučování.

„Pracovníci rovněž doprovázejí uživatele při vyřizování běžných záležitostí a komunikaci s úřady a institucemi," upřesnila Lenka Šustrová.

„Ráda bych tímto poděkovala všem pořadatelům a účastníkům benefičního koncertu Muzikanti dětem. Díky nim jsme prožili pohodový den, který zajistil nejen propagaci naší služby, celé Oblastní charity, ale hlavně finanční výtěžek, za který jsme mohli pořídit nový automobil. Tímto poděkování vyřizujeme i jménem všech rodin, za kterými v rámci naší služby dojíždíme a které doprovázíme při řešení jejich obtížných situací," vyjádřila se Petra Válková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Pomoc postiženým

Benefice Muzikanti dětem se ve Velkém Meziříčí konala už osmým rokem. „Tato akce zaměřená na pomoc mentálně, tělesně či jinak handicapovaným lidem má dva hlavní cíle. Prvním je podpora postiženým získanou finanční částkou, druhým pak propagace služeb. Aby lidé ve Velkém Meziříčí věděli, že takové služby ve městě jsou nabízeny a co všechno obnášejí," vyjádřil se jeden z organizátorů velkomeziříčského koncertu Muzikanti dětem Radovan Hajný.

V příštím roce by výtěžek benefičního koncertu Muzikanti dětem měl přispět handicapovaným sportovcům z TJ při Dětském středisku v Březejci.