Výstava se koná ve dnech 24.-26. března 2017 ve velkém sále Hasičské pojišťovny, Komenského 1, ve Ždáře nad Sázavou. Prohlídka je pro veřejnost otevřena denně od 8 do 17 hodin. Bude zde doprovodný prodej mysliveckých potřeb, výrobků z paroží, mysliveckého oblečení, zvěřinových uzenin. K občerstvení je zajištěna bohatá zvěřinová kuchyně.

Na letošní chovatelské přehlídce bude vystaveno 1347 trofejí ze 127 honiteb Ždárska. Celkem 46 kusů trofejí zvěře bylo předběžně ohodnoceno body CIC odpovídajícím udělení medailové hodnoty. Je to 11 srnců, 12 muflonů, 10 daňků, 1 jelen evropský, 1 jelen sika a 11 lišek. Podle hodnoty medailí pak je 15 zlatých, 15 stříbrných a 16 bronzových, což svědčí o tom, že na žďársku myslivci chovají velmi kvalitní zvěř.

Čtěte také: Dobrovolný hasič z Brťoví zachránil tonoucí ženu

Bude vidět, zda myslivci lovili odstřelové kusy spárkaté zvěře tak, jak jim to ukládá zákon. O přehlídce jsou prezentovány výsledky kontroly odborné komise, která hodnotila trofeje a spodní čelisti spárkaté zvěře. Posuzovala správnost, či nesprávnost provedeného odlovu. Za nesprávně provedený odlov nadějného kusu, nebo mimořádně nadějného kusu zvěře, je myslivec hodnocen na následné přehlídce trofejí červeným bodem, nebo červeným bodem v kolečku. Je to špatný chovatelský zásah, kdy zvěř mohla dosáhnout lepší trofeje a mít další kvalitní potomstvo.

I vy můžete přispět do svých novin! Podělte se s ostatními čtenáři Žďárského deníku a týdeníku Vysočina o cokoliv, co vás ve vašem okolí zaujalo, překvapilo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Můžete nám posílat texty i fotografie z nejrůznějších akcí a událostí. Pište na email: redakce.zdarsky@denik.cz

Lovem musí být z chovu odstraňována zvěř nehodící se do dalšího chovu. Je to zvěř nemocná, přestárlá vývojově slabá. U trofejové zvěře musí lovec odhadnout, kdy už je kus ve vrcholové formě a poté by už jeho kondice jenom klesala, či ještě může vyspět.

V pátek 24. března bychom uvítali návštěvu školní mládeže. Každé skupině žáků zajistíme doprovod výstavou s odborným výkladem. Mládež zde pochopí smysl a význam myslivosti v České republice pro zachování živé přírody. Pochopí, že myslivost není jen o lovu, jak je bohužel mnohdy prezentováno.

Mezi nejvýznamnější úkoly myslivosti patří péče o společné životní prostředí nás všech, do které přirozeně patří i volně žijící živočichové a zvěř. Myslivcům byla státem svěřena péče o zvěř a její zachování pro budoucí generace lidstva a to nejen co do počtu druhů, ale i do množství schopného přirozené reprodukce.

Celé území naší republiky, které skýtá podmínky pro život zvěře, bylo rozděleno do přibližně pěti tisíc honiteb, o které se starají takzvaní uživatelé honiteb myslivci. Pro každou tuto honitbu dle velikosti území a přírodních podmínek určil stát jaká zvěř a v jakém počtu zde má být chována, aby neohrozila životní prostředí. A proto, chce-li myslivec řádně volně žijící zvěř chovat a obhospodařovat, musí dbát i o tyto zásady a počty zvěře regulovat lovem. Lovit zvěř však může jen v době lovu a jenom do množství, které převyšuje stanovený zachovávací počet, to znamená prakticky do výše ročního přírůstu a to ještě za respektování a dodržování chovatelských zásad. Z veškeré v průběhu roku ulovené spárkaté zvěře musí uživatelé honiteb předložit ke kontrole státní správě pověřené řízením myslivosti stanovené markanty, dle kterých je možné posoudit kvalitu a správnost lovené zvěře. Celookresní soustředění těchto markantů ke kontrole je následně využito k prezentaci formou výstavy, kde se mohou poučit o chybách v chovu a lovu a nemyslivecká veřejnost seznámit s kvalitou chovu zvěře v naší oblasti a výsledky péče o zvěř v jednotlivých honitbách.

Tuto praxi by měla veřejnost znát, neboť jsme přesvědčeni, že veřejnost má větší povědomí o exotické zvěři z televizních pořadů, než o zvěři z naší přírody se kterou se může denně potkat.

Tuto přehlídku by měli zhlédnout pro poučení všichni myslivci okresu, nejen majitelé trofejí. Rovněž tak mají možnost tuto výstavu navštívit myslivci k načerpání nových zkušeností a k vytvoření si obrazu jak v které části okresu kolegové myslivci hospodaří.

Stanislav Císař, člen Okresní myslivecké rady OMS Žďár nad Sázavou