lesní zkoušky jezevčíků a teriérů, loveckých slídičů a retrívrů jako 26. ročník Memoriálu Ing. Eduarda Pohanky v lesní honitbě v okolí Cikháje a Světnova. Ke zkouškám bylo přihlášeno deset psů - sedm jezevčíků, dva jagdteriéři a jeden německý křepelák.

V I. ceně uspěli dva psi, ve II. ceně čtyři psi a ve III. ceně dva psi. Všichni dosáhli počtu bodů, jež dávaly předpoklady zařazení do I. ceny, avšak u jedinců ve II. a III. ceně známka za předvedený výkon v některé z disciplín nedosáhla limitu pro zařazení do vyšší ceny. Na výkonu psů se projevila neutvrzenost ve splnění podmínek požadované disciplíny. Přesto, vzhledem k poměru počtu úspěšných a neúspěšných psů je třeba celkovou úroveň výsledků zkoušek hodnotit jako velmi dobrou. Neuspěli dva psi, z toho jednou na vlečce se srstnatou zvěří a jednou kvůli indispozici fenky.

Zdeňka Šiborová je autorkou pohádek pro děti.
Zdeňka Šiborová z Nové Vsi píše pohádky pro děti

Vítězem zkoušek se stal pes Moran od Olčáka vedený Jaroslavou Břečkovou. Na zkouškách posuzovali zkušení rozhodčí z OMS Žďár nad Sázavou. První skupinu posuzoval Jiří Cikryt a Vladimír Prchal. Druhou skupinu posuzoval Jan Kesner Jan a Ondřej Mokrý. Vrchním rozhodčím byl Blahoslav Jindřichovský.

Organizace zkoušek byla tradičně na výborné úrovni, a to jak v technickém zajištění včetně nezbytného zázemí, tak administrativně. Zásluhu na celkovém dojmu a výsledku zkoušek mají jak členové kynologické komise, tak personál honitby a další dobrovolníci i korona. Průběh zkoušek byl při ideálním počasí zcela bezchybný. Zazvěření v prostoru, kde zkoušky probíhaly, bylo dobré, umožnilo objektivní hodnocení práce všech psů. Chování vůdců bylo kolegiální, přátelské a vůči rozhodčím zcela korektní, přičemž během zkoušek nebyl podán žádný protest.

Stanislav Císař