„Za spodní čelist uloveného selete do věku asi tří měsíců kraj vyplatí 500 korun. V případě selete do věku přibližně sedmi měsíců pak 350 korun,“ uvedla Jitka Svatošová, mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Výkup čelistí je letos realizován již pátým rokem. „Cílem je snížit počty mladé černé zvěře, hlavně selat. Těch je totiž nejvíc a páchají také největší škody. Sele, jež se narodí například na jaře, má kolem jednoho kilogramu. A do konce roku je schopno přibrat klidně čtyřicet kilo. Ty přírůstky jsou obrovské, a od toho se odvíjí i škody,“ vysvětlil Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

Ideální by podle něj bylo, kdyby se pětasedmdesát procent přírůstku černé zvěře odlovilo v době, kdy působí největší škody, tedy v létě. Velké množství mladých divokých prasat s sebou nese i růst rozmnožování. Divočáci totiž pohlavně dospívají velice rychle a šířit své geny mohou už klidně v osmi či devíti měsících věku. A zatímco starší, zkušený samec – kňour, který může mít klidně i sto padesát nebo dvě stě kilo, oplodní v tlupě nejstarší samici – bachyni, mladí samci se musí, i z důvodů menšího vzrůstu, spokojit pouze s mladými bachyňkami. Těch bývá v tlupě samozřejmě více – a křivka rozmnožování jde opět vzhůru.

Ilustrační snímek.
Omezení vstupu do lesů se dotkne i milovníků bílé stopy

Počet čelistí, jež jsou odevzdávány, na Žďársku rok od roku roste. Loni jich myslivci donesli 413, letos jich bylo už zhruba 460. Ne všechny přinesené části prasečích lebek však splňují potřebná kritéria.

Některé nesplňují předepsaný věk zvířete, který je určován dle chrupu. Jiné čelisti jsou zase odevzdány příliš znečištěné. Odborníci z krajského úřadu proto všechny kontrolují a ty nevyhovující vyřazují. Minulý rok bylo kupříkladu z počtu 413 odevzdaných čelistí uznáno 344.

Na výplatu odměn za ulovení mladého divočáka vyčleňuje kraj každý rok částku kolem půl milionu korun, která se dělí mezi všech pět okresů. Pokud myslivci odevzdají spodních čelistí více, úřad částku může navýšit, má-li k tomu dostatek finančních prostředků. Třeba loni zinkasovala myslivecká sdružení ze Žďárska přes 126 tisíc korun.

Ne všechny honitby se však do odevzdávání částí lebek divočáků zapojují. „Máme ve žďárském okrese 121 honiteb, z toho je devět obor, takže 112 volných. Čelisti nám odevzdali ze 43 z nich. Hodně materiálu máme například od Kinských, z Ujčova, Prosetína nebo Rokytna,“ dodal Oldřich Sedlář.

Dominikovi se rozhodla pomáhat šestice mladých žen, jež tvoří FreeRun team. Už v minulosti sestava podpořila pořádáním běhu bystřický stacionář Rosa nebo psí útulky.
VIDEO: Chlapci na vozíku mohou lidé pomoci na nohy i koupí trička

A co se s čelistmi následně děje? Slouží jako pomůcka pro vzdělávání, ale i jako materiál pro výzkum. „Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou, Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management jeho chovu. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými,“ vysvětlila Jitka Svatošová.