„V muzeu vznikne například nová knihovna a badatelna, což by byla další služba pro veřejnost. Různé dokumenty a zajímavosti, které by si zájemci rádi prohlédli, jim není možné zapůjčit domů. Nyní budou mít v muzeu místo, kde si je mohou v klidu prostudovat,“ informoval ředitel muzea Vladimír Cisár.

Kolaudace nové přístavby se uskuteční během několika dní. „Je naplánována na 26. června,“ upřesnil místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta. Dodal, že již bylo vyhlášeno výběrové řízení na další, již pátou, etapu rekonstrukce muzea. Větší akce se v prostorách opravené budovy uskuteční například v srpnu, a to u příležitosti tradiční Vavřinecké pouti.

„Připravujeme ukázky slévárenství, například odlévání z cínu, také různých řemesel, program by měl být přichystán také pro děti. Protože jsme navázali spolupráci s brněnskou slévárenskou průmyslovkou, měla by součástí akce být i výstava výrobků jejích studentů,“ dodal Vladimír Cisár.