„V březnu příštího roku bude v zámku rodiny Kinských otevřena výstava, která připomene sté výročí vzniku podniku Tokoz. Obracíme se na veřejnost s prosbou o zapůjčení fotografií, dokumentů nebo trojrozměrných předmětů k této expozici. Předměty budou samozřejmě po skončení výstavy vráceny. Fotografie a dokumenty vrátíme majitelům hned po jejich naskenování, ostatní předměty po skončení výstavy,“ požádal veřejnost historik Miloslav Lopaur.

Muzeum uvítá jakoukoliv pomoc a především fotografickou dokumentaci. „Budeme rádi, když na fotografiích nebude zobrazena jen továrna a pracující zaměstnanci, ale také jejich rekreace, hudební zábavy, případně dětský pionýrský tábor. Výstava by měla být připomínkou těch, kteří tam pracovali nebo dosud pracují,“ vysvětlil Miloslav Lopaur.

Kdokoliv by mohl poskytnout něco ze svého domácího archivu, může se na pracovníky muzea obrátit prostřednictvím telefonního čísla 566 688 116, nebo e-mailové adresy Miloslav.lopaur@zdarns.cz.