I na Žďársku se ale najdou zařízení, kde se návštěvnost nezměnila, nebo naopak poklesla. Do Muzea Velké Meziříčí zavítalo v roce 2010 bezmála pět tisíc lidí, což je oproti roku 2009 snížení o čtyřicet procent. „Ale vzhledem k tomu, že se do celkové návštěvnosti započítává i návštěvnost akcí, kterých mělo v roce 2010 muzeum minimum, nedošlo ani tak k poklesu návštěvnosti stálých expozic, ale k poklesu návštěvnosti akcí,“ uvedla ředitelka velkomeziříčského muzea Irena Tronečková s tím, že návštěvnost expozic je pak téměř totožná s rokem 2009.

Největší úspěch měly podle ní loni shodně dvě výstavy - Slavné vily kraje Vysočina a Jepičí okamžiky Stanislava Vodičky ze sbírek muzea.

Čtyřicetiprocentní pokles návštěvnosti pak zaznamenala Galerie synagoga v Meziříčí, jež se v uplynulém roce stala cílem celkem 1 096 osob.

Propagace

Naproti tomu z mírného zlepšení mají radost ve Svratce. Do tamního muzea v roce 2010 našlo cestu asi 1 200 až 1 500 lidí. „Udělali jsme letáky, zlepšili propagaci a je vidět, že to funguje,“ podotkl vedoucí muzea Martin Mudroch.

Především loňská akce Setkání Nových Měst Evropy je příčinou nárůstu návštěvnosti v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Během dvou dní totiž do tohoto kulturního zařízení zavítalo bezmála dva tisíce osob. Díky tomu činí loňská návštěvnost Horáckého muzea 9 696 lidí. Z toho 5 434 osob bylo platících, zbytek pak tvoří děti do šesti let, důchodci, postižení nebo návštěvníci akcí, na něž byl vstup volný. V roce 2009 si našlo cestu do Horáckého muzea lidí o něco méně – 8 939.

Přibližně stejně vysokou návštěvnost jako v předešlých letech loni zaznamenali v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem – přišlo tam opět kolem 8 tisíc zájemců.