„Přes urgentní příjem nyní projdou všichni pacienti, kteří přicházejí do nemocnice s akutním zdravotním problémem a nejsou předem objednaní k návštěvě odborné ambulance či k hospitalizaci. Výjimku tvoří jen akutní dětští pacienti, kteří míří rovnou na dětské oddělení, a pacientky vyžadující ženské vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení," informoval mluvčí novoměstské nemocnice Roman Kratochvíl. „Každý akutně nemocný pacient přijde na emergency, kde své problémy nahlásí sestře u evidence naproti čekárně. Poté ho ošetří lékař specialista buď v chirurgické, nebo interní ambulanci. Urgentní příjem bude v provozu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu," přiblížil Kratochvíl.

Pacientům, které do nemocnice přivezou sanitky jako akutní případy, se bude ihned věnovat lékař na příjmovém sále vybaveném šesti lůžky. Ten rozhodne, po prvotním vyšetření pacienta, zda nemocný bude přeložen na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), nebo na jednotku intenzivní péče, případně zda bude hospitalizován na jiném oddělení, či bude převezen na specializované pracoviště jiné nemocnice.

„Část pacientů může být po úvodním vyšetření propuštěna i domů," dodal Roman Kratochvíl.

Urgentní příjem má přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností vyšetření na CT a ultrazvuku. Emergency je v dosahu operačních sálů a anesteziologick-oresuscitačního oddělení. Úkolem emergency je zrychlit a zkvalitnit diagnostiku pacientů a účinně rozhodnout o další odborné léčbě pacientů.

„Mám radost z otevření provozu tohoto pracoviště. Přinese další zlepšení a zefektivnění péče o akutně nemocné pacienty. Kvalitní odborná péče se tak každému dostane velmi rychle poté, co vstoupí do naší nemocnice," uvedla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Urgentní příjem bude možná důkladně „prověřen" již za několik týdnů, kdy se v regionu dočasně několikrát znásobí počet obyvatel.

„Moderní Emergency se shodou okolností podařilo dokončit před plánovaným mistrovstvím světa v biatlonu. Nemocnice bude mít jedinečnou příležitost prověřit nastavení urgentního příjmu pacientů při zvýšeném počtu návštěvníků regionu, nejenom domácích, ale i cizinců," poznamenal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kraj Vysočina do Emergency investoval přes deset milionů korun. Zhruba stejnou částku stálo vybavení urgentního příjmu, na jehož pořízení kraj poskytl dotaci ve výši osm milionů korun.