Operační důstojník oznamovatele poučil, aby s nalezeným předmětem nemanipuloval a vyčkal na příjezd policejní hlídky.

„Přivolaní policisté místo zajistili a vyžádali si součinnost policejního pyrotechnika. Pyrotechnik brněnské expozitury předmět identifikoval jako dělostřeleckou minu 8 cm Wgr. 34 z období druhé světové války. Vzhledem k tomu, že další manipulace s municí by byla nebezpečná, a to z důvodu uraženého zapalovače a obnažené rozbušky, rozhodl pyrotechnik o jejím zničení na nejbližším vhodném místě,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Krátce po třinácté hodině byla munice pyrotechnikem zničena řízeným odstřelem.