V průběhu celého programu mohli příchozí využít také mnoha zpovědníků, kteří jim byli k dispozici na několika místech areálu před kostelem.

Vrcholem významné křesťanské akce byla mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten také požehnal nové varhany, které Slavkovičtí ve svém svatostánku mají.