Farář: Lidé lpí na televizi a počítačích

Hlavním smyslem celé akce konané na farní zahradě bylo podle faráře Pavla Habrovce, aby se lidé z vesnice i blízkého okolí alespoň jednou za rok sešli a prožili spolu něco krásného.

„V dnešní době lidé hodně lpí na televizi a počítačích. Zapomněli, jak se na vesnicích žilo dříve. Lidé se sházeli a společně se bavili. Je smutné, že se tento zvyk vytrácí,“ vysvětlil farář. „Řada z nich se nechala v domovech zahnat před televizi a v církvi do kostelů, a společný život upadá v zapomnění,“ doplnil.

Mezi stovkami návštěvníků, kteří si slavnosti nenechali ujít, byli jak lidé věřící, tak bez vyznání. „Myslím si, že si tady našel každý to svoje. Naše rodina se tu bavila po všechny dny,“ pochvalovala si Arnoštka Polnická z Nové Vsi. „Děti si tady vyhrály například na skluzavkách a my s manželem jsme si nenechali ujít mše ani adoraci,“ doplnila spokojená návštěvnice. A právě mše svaté, které se na slavnostech sloužily měly „něco do sebe“.

„V pátek i v neděli se konaly pod širým nebem. Navíc ta nedělní byla pro všechny farnosti, Radešínskou Svratku, Olešnou, Jámy a Obyčtov společná,“ sdělil Pavel Habrovec.

Neobyčejnou atmosféru si pochvalovala také Miluše Mazlová z Radešínské Svratky. „Moc se nám tady líbí. Jak kulturní program, tak mše. Opravdu to tady nemá chybu,“ řekla s úsměvem.

A že byl o akci na farní zahradě v Radešínské Svratce opravdu velký zájem, potvrdil i místní farář. „Lidé mi v průběhu roku volali, jestli se Zahradní slavnosti budou konat i letos. Že se jim tady loni moc líbilo a chtěli by přijet znovu,“ nechal se slyšet Pavel Habrovec.