„Šebeň je největší známý jednolitý komplex mravenišť tohoto druhu lesního mravence u nás,“ uvedl ředitel Sdružení Krajina Milan Daďourek.

Tamní výskyt lesních mravenců patří dokonce k největším ve střední Evropě. Průměrné mraveniště druhu formica polyctena má v přírodním parku výšku asi sedmdesát centimetrů a průměr kupy jeden a půl metru.

„Největší mraveniště, které se na Šebeni nachází, má průměr čtyři a půl metru a vysoké je sto osmdesát centimetrů,“ doplnil ochranář. Hnízda lesního mravence se v lokalitě vyskytují na světlejších stanovištích podél cest, okrajů porostů, pasek, průseků a světlin po nahodilé těžbě.

Často dosahují velké hustoty. Uvnitř lesních porostů mraveniště nacházíme pouze v prosvětlených místech. Proto jsou, na rozdíl od okrajů, vnitřky porostů mravenci osídleny málo.

Poškození hnízd ptáky, jako je například datel, žluna nebo strakapoud, či zvěří se u Šebeně na rozdíl od jiných lokalit až na výjimky nevyskytuje. „Problémy jsme tu měli pouze před dvěma lety se žlunou. Ty se ale vyřešily díky neobvyklým zimám. Poslední byla natolik teplá, že se žluny mravenci živit nemusely a daly přednost jiné potravě, a ta minulá byla zase natolik silná, že se k hnízdům mravenců ptáci nedostali,“ vysvětlil Daďourek.