„S rozsáhlejšími opravami domu, které si určitě vyžádají minimálně deset milionů korun, samozřejmě počítáme. V současné době ale nejsou naší prioritou,“ poznamenal starosta Jaromír Brychta s tím, že Žďár nyní řeší důležitější věci jako například právě probíhající výstavbu kruhového objezdu v blízkosti parku „u Ivana“ nebo přestavbu bazénu u 4. základní školy.

Podle senátorky a žďárské místostarostky Dagmar Zvěřinové se zase na pomalém postupu v celé záležitosti podepsala mimo jiné ekonomická krize. „Také čekáme na schválení vyhotovené projektové dokumentace. V podstatě se dá konstatovat, že momentálně přešlapujeme na jednom místě,“ nechala se slyšet Zvěřinová a zároveň dodala, že v souvislosti s obnovami se rovněž hledá vhodný program na získání dotace.

Nemovitost pod kostelem sv. Prokopa získali Žďárští ve druhé půli loňského roku bezúplatným převodem od státu. Až do roku 2029 by měla být využívána výhradně pro potřeby regionálního muzea.

Vypracováním projektu na koncepční využití Moučkova domu byl pověřen vedoucí pracovník zařízení Zdeněk Málek. Ten počítá s tím, že celá budova bude bezbariérová díky venkovnímu výtahu, přízemí a první nadzemní podlaží zaberou stálé expozice z historie Žďáru. Pomyslnou třešničku na dortu tvoří přednáškový sál.