Hrazení postavené v prosinci vzbudilo vlnu negativních ohlasů, zejména v nedaleké obci Vídeň. Zmíněnou cestu přes hráz totiž v minulosti využívali například zaměstnanci nemocnice Svaté Zdislavy. „Teď musejí chodit spodní pěšinou přes louky, řeku a les. Vůbec jim nezávidím. Není to zrovna normální cesta do práce, na to bych se radši vyprdnul,“ komentoval situaci Jiří Spělka z Velkého Maziříčí.

Proč se po přehradě nesmí projít? „Koruna hráze vodního díla je v ochranném pásmu nádrže a zákaz vstupu i vjezdu nepovolaným osobám vyplývá z rozhodnutí kraje Vysočina,“ podotkl David Fína z Povodí Moravy. Zákaz vstupu přitom platil paradoxně i dříve, když se po hrázi chodilo. Ignorování výstražných cedulí se desítky let tiše tolerovalo, závory se daly po stranách obejít.

Vstup na hráz by ale v budoucnu nemusel působit potíže, pokud by silnička získala status veřejně přístupné komunikace. „Zatím jsme se neshodli, zda je veřejně přístupná, nebo je to skutečně uzavřený soukromý prostor Povodí Moravy,“ konstatoval meziříčský místostarosta Josef Komínek. Jako veřejnou komunikaci si ji přeje mít mimo jiných i starosta Vídně Pavel Vidlák. „Už jsem k této věci poslal správní rozhodnutí na krajský úřad,“ uvedl. Pokud s apelem uspěje, bude muset Povodí Moravy brány otevřít. Povodí je ale připraveno se odvolat. „Zpevněná koruna hráze, která je upravená dle potřeb správce vodního díla, je v majetku Povodí Moravy,“ podotkl David Fína.

Povodí hají brány například i kvůli bezpečnosti místních obyvatel. S tím ale starosta Vidlák nesouhlasí. „Když někdo bude chtít z hráze skočit, tak mu v tom stejně nikdo nezabrání. Ale v historii se žádný úraz nebo tragedie na hrázi neodehrála. Pořád věřím, že se s povodím rozumně dohodneme,“ podotkl první muž Vídně.