„Jsme rádi, že se s opravami konečně začalo. Odbor dopravy musel stanovit nejvhodnější objízdné trasy, a to hlavně kvůli záchrankám, které tam mají stanoviště. Oběma směry je proto průjezdná ulice Na Příkopech, ale pokud vím, tak zatím žádné problémy nebyly," uvedl bystřický starosta Karel Pačiska.

Objížďka z náměstí vede starým městem přes Kostelní ulici, dále ulicí Pod Kaštany až k mostu na křížení s ulicí Pod Horou. Tam řidiči odbočují vpravo do ulice Pod Horou a první odbočkou vpravo se dostanou do dočasně obousměrné ulice Na Příkopech, kde se napojí zpět na silnici II/357. „Využít se dá také cesta přes jednosměrnou ulici Bratrskou, ve směru od školy dolů a odtud do ulice Na Příkopech," připomněl další možnost starosta Pačiska.

V nadcházejících týdnech dojde k celkové přestavbě jednopólového mostního objektu ve stávajícím umístění s délkou přemostění 9,3 metru a šířkou 11,6 metru.

„Součástí rekonstrukce bude rovněž přeložka vodovodu a také úprava komunikace v délce přibližně dvaadvacet metrů," vyjádřila se mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Silniční most je relativně frekventovaný, a to proto, že se v jeho blízkosti nacházejí nejenom rodinné domky a nedaleké sídliště, ale i sídla hasičů, policie a zdravotnických záchranářů. „Hlavně že se to konečně opraví. Takovou dobu jezdit po zúženém mostě, protože byl skoro v havarijním stavu, nebylo pro řidiče moc příjemné. Ještěže z druhé strany Nádražní ulice vede jednosměrka," konstatoval František Horáček z Bystřice nad Pernštejnem.

V okolí Bystřice je rovněž právě dokončovaná oprava povrchu úseku silnice I/19 ve směru k Domanínskému rybníku. Provoz na státní komunikaci je veden v jednom pruhu, ve kterém se právě nepracuje, a je řízen pomocí světelné signalizace. V době technologických přestávek a v noci je na silnici zachován obousměrný provoz.