„Mezi nejzásadnější investiční akce patří most v Třebíčské ulici v předpokládané výši deset a půl milionu korun. Další plánovanou akcí je rekonstrukce opěrné zdi na Bezděkově. Zeď je v havarijním stavu. A počítáme i s penězi na změnu parkovacího systému v centru města,“ zmínil některé z nejdůležitějších investic tohoto roku starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Mezi dalšími důležitými investicemi na rok 2021 je i již zmiňovaná výstavba dětského hřiště na Hliništích. „Říkáme tomu hřiště, ale bude to spíš taková volnočasová plocha. Zelený prostor s lavičkami a stromy a s pláckem na fotbal nebo míčové hry pro děti. A také s veřejným grilovacím místem,“ nastínil budoucí podobu nového hřiště Alexandros Kaminaras.

Město připravuje také další stavební akce. „Jde například o dokončení rekonstrukce zázemí obřadní síně na Karlově, vypracování územní studie Svitu nebo rozšíření naučných stezek,“ připomenula mluvčí Městského úřadu Velké Meziříčí Michaela Hudková.

Kromě staveb chce velkomeziříčská radnice investovat také do pozemků. Konkrétně do nákupu parcel v lokalitě Palouky. „Snažíme se zcelit pozemky na nábřeží řeky Balinky. Tak aby se nám podařilo získat souvislou plochu, která se potáhne od místního letního koupaliště až k současnému autobusovému nádraží. Tato plocha bude sloužit pro rekreační účely,“ vysvětlil Kaminaras.

Místní část Mostiště se může těšit na novou kuchyni ve školce. A nejen na ni. „Počítá se také s projektem rozšíření školky o jedno oddělení, zateplením budovy městské knihovny a s opravou střechy bývalé sýpky za Dózou,“ doplnila Michaela Hudková.

Největší investiční akce letošního roku – oprava mostu nad železnicí v Třebíčské ulici - zkomplikuje na čtyři měsíce dopravu mezi centrem města a hlavním tahem na Třebíč. Město hodlá na tuto akci využít možnosti dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Ta by mohla pokrýt šedesát procent nákladů.