U řeky už stojí betonové konstrukce nové aktivační a dosazovací nádrže. Nyní bude následovat montáž technologie, aby bylo možné v květnu uvést novou biologickou linku do provozu. „Základová spára objektů je v hloubce cca od dvou do čtyř metrů pod hladinou řeky Sázavy, která je v těsné blízkosti, takže jsme se během výstavby potýkali s přítokem spodní vody,“ popsal vedoucí projektu Tomáš Kříž z Metrostavu.

Ve Dvorské ulici bude nová lávka. Kamenný most zůstane.
Ve Dvorské ulici ve Žďáře opraví lávku přes řeku. Kamenný most zůstane

Následně se dělníci pustí do rekonstrukce stávající linky. Nynější nádrže aktivace, regenerace, dosazovací a usazovací budou sanovány a vybaveny novou technologií. Spolu s první biologickou linkou půjde letos v květnu do provozu i takzvané hrubé předčištění.

„Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou je pro SVK Žďársko momentálně největší stavbou. Je navrženo i moderní řízení dešťové zdrže před čistírnou. Sloužit bude více obyvatelům, ale projeví se to především v kvalitě čištění odpadních vod,“ sdělila představitelka SVK Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Obě biologické linky by měly být v provozu příští rok v květnu.