„Za výrobu a prezentaci tohoto kreativního modelu získali ocenění hejtmana Kraje Vysočina. Ocenění bylo uděleno za nejzajímavější výrobek, který byl přihlášen do soutěže," uvedl zástupce ředitele školy pro pracoviště Strojírenská Jiří Straka.

Cenu žákům a zástupcům školy předala na slavnostním vyhodnocení radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. Výstava Mladý tvůrce v Nitře se konala již po dvacáté třetí a byla zaměřena na představení škol Slovenské republiky a partnerských škol z České republiky zejména z Kraje Vysočina. Uskutečnila se na výstavišti Agrokomplex společně s veletrhem práce JOB-EXPO 2015. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou se výstavy tradičně účastní a prezentuje obory vyučované ve škole.

Pro studenty žďárské školy je získané ocenění velkou výzvou. „Příští rok se chceme opět přihlásit do kategorie kreativních výrobků a reprezentovat školu s ještě lepším výsledkem," nechali se slyšet učňové Martin Nátěsta a Josef Vrbka.

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem.

Škola se skládá ze dvou pracovišť v ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny obory, specializacemi a vyučujícími.