„Podle mých informací přijelo 39 kolektivů mladších, tedy dětí ve věku od 6 do 15 let. Týmů dorostenců ve věku do 18 let je potom 26,“ vypočítal Pavel Žilka, velitel Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Bobrová a místostarosta městyse Bobrová. „To je, myslím, za poslední roky hodně. S takovou hojnou účastí jsme nepočítali, měli jsme obavy, že kvůli počasí přijede družstev mnohem méně. Je vidět, že zájem mladých hasičů je a roste, a z toho máme radost,“ zhodnotil Pavel Žilka.

Malí soutěžící měli za úkol absolvovat dvoukilometrový, starší tříkilometrový orientační běh lesem. „Na pěti stanovištích plní družstva různé úkoly – ze zdravovědy, střílí ze vzduchovky, vážou uzly a další,“ vyjmenoval velitel SDH Bobrová a místostarosta městyse Bobrová.

Zatímco jarní kolo hry Plamen se většinou odehrává u hotelu Ski v Novém Městě na Moravě, podzimní část hostí ta obec, která má potřebné podmínky. „My jsme ji pořádali už třikrát. Nejdříve to bylo u myslivecké klubovny směrem na Radešínskou Svratku, podruhé u základní školy a sokolovny. Tady na cvičišti, které teprve budujeme, je to poprvé,“ připomněl Pavel Žilka.