Důvodem je podle vedení akciové společnosti obava ze znehodnocení investic, pokud dojde k zahájení geologického průzkumu pro umístění trvalého úložiště vyhořelého odpadu z jaderných elektráren v lokalitě Kraví hora. Před zákazníky by pak prý těžko obhajovali známku ekologického původu masa.

„Došlo k utlumení výroby. Produkty jsou k dostání jen v naší prodejně a zastaveny byly všechny naplánované investice. Jde o projekty dlouhodobé a finančně náročné, na nichž se podílejí investoři, kteří nebudou ochotni vkládat peníze do nejistého podniku," vyjádřil se ředitel společnosti Mitrovský dvůr Robert Zelený. Ten potvrdil, že v důsledku utlumení výroby nyní, kdy se ještě v lokalitě „nic neděje", a ani není jisté, zda se někdy dít bude, bude firma tratit.

„Je to pravděpodobné, ale musíme vyčkat, jak to s povolením průzkumu pro úložiště dopadne. Další jednání proběhnou zřejmě v lednu," sdělil Robert Zelený.

Firma oznámila nesouhlas s úložištěm jaderného odpadu a finanční podporu občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora. „Z každého kilogramu prodaného masa jsme věnovali deset korun na podporu sdružení, akce trvala tři týdny. Nyní výtěžek sečteme a poukážeme," doplnil Robert Zelený.

Ze sedmi obcí Stříteže, Moraveckých Pavlovic, Bukova, Věžné a Sejřku ve žďárském okrese, Drahonína a Olší v okrese Brno-venkov návrh smlouvy se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o průzkumu schválili zastupitelé v šesti z nich.

V Bukově zastupitelé nej- dříve schválili, ale pak své rozhodnutí revokovali a poté vyhlásili referendum. To se podle starosty Bukova Jiřího Vrbky uskuteční 11. a 12. ledna. I v dalších obcích zvažují možnost dalších anket či referend mezi obyvateli.

„V žádné obci kromě Bukova zastupitelé svůj souhlas nevzali zpět, ale slíbili, že podpis smlouvy pozastaví," uvedl mluvčí občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk.

Podle aktivistů nemají lidé dostatečné informace z obou stran a jejich unáhlený souhlas může odstartovat nevratný proces, na jehož konci bude úložiště. I když se hovoří jen o umožnění geologického průzkumu lokality.

„Lidé, kteří v lokalitě Kraví hory žijí, mají právo znát všechna pro i proti. Pokud se i pak obce rozhodnou dohodu podepsat, proti tomu už nemůžeme nic namítat," dodal Martin Schenk.

Sdružení se snaží získat čas a lidem poskytnout i jiné informace, než jsou od SÚRAO, případně se i angažovat při dalších diskusích všech stran. To potvrdil i vedoucí oddělení přípravy jaderného úložiště SÚRAO Jiří Slovák. „Lidé ze sdružení Nechceme úložiště Kraví hora nás pozvali na besedu s obyvateli lokality, předběžný termín je 14. prosince," uvedl Slovák. Stejně tak se chtějí zúčastnit i dalších akcí v obcích.

„V úterý by mělo jít o odpoledne otázek a odpovědí pro obyvatele Sejřku a Boru, příští středu se chceme setkat s lidmi ve Stříteži. Rádi přijedeme na zastupitelstva obcí, kam budeme pozváni, a odpovíme na všechny otázky," řekl Slovák.