Možnosti přesunu a potřebné úpravy navrhne studie, kterou vypracuje architekt Jan Skoumal. Studie pro oba prostory bude obsahovat dispoziční úpravy objektu, studii interiéru i předpokládané náklady. U nových prostor pro informační centrum i úpravy průchodu k řece včetně řešení vnitrobloků. „Součástí je i zajištění vydání závazného stanoviska památkářů. Cena za obě studie je 175 tisíc korun,“ doplnila mluvčí.

Roman Wopat. Emeritní policejní rada a  zástupce ředitele pro kriminální službu, právník a učitel kriminalistiky na Policejní akademii ČR, a odborný poradce seriálu.
Bývalý policista a poradce Odznaku Vysočina: Detektivky jsou pro mě pohádka