Územní studie má posloužit jako komplexní plán pro budoucí rozvoj lokality Svit i s přilehlým územím ve vazbě na soutok řek Balinky a Oslavy a na propojení s Čechovými a Riegrovými sady. Uvedl to oficiální web města.

Od územní studie si radní slibují, že nabídne vizi, jak bývalý areál Svitu uzpůsobit k pořádání kulturních akcí a jak využít plochu pro služby i volný čas. Má tím pádem najít a vymezit plochy určené k bydlení, pro občanskou vybavenost, administrativu, kulturu a rekreaci.

Plánované zařízení pro dětskou skupinu na Hliništích ve Velkém Meziříčí na vizualizaci.
Dům pro meziříčské děti řeší kapacitu školek. Vznikne tam, kde dřív stál cirkus

Studie by měla v lokalitě mimo jiné řešit všechny druhy dopravy i možnosti parkování.