„Myslím si, že uplynulé období bylo úspěšné. V první řadě se nám podařilo navázat fungující spolupráci se všemi subjekty, které jsou do projektu zapojené. Svoji práci zahájily všechny pracovní skupiny a v průběhu jarních měsíců proběhlo několik aktivit, které jsme pro školy i veřejnost připravili,“ těší manažerku MAP II v Novém Městě Kateřinu Kondýskovou.

Ta má spolu se svými kolegy z realizačního týmu i členy pracovních skupin v plánu pokračovat v nastoleném trendu i ve školním roce 2019/2020. Pro žáky, učitele, ale i veřejnost je tak připravena spousta akcí.

„Zmínila bych například projekt Zvládání mimořádných situací, který se uskuteční pro první i druhý stupeň základních škol. Dále výrobu modrotisku, čímž navážeme na tradici barvířství na Novoměstsku. Pro předškoláky se na začátku října uskuteční divadelní představení Jak si hrají tatínkové. Žáky sedmých až devátých tříd by měl zaujmout program Fake news a kritické myšlení. Kompletní přehled pro tento školní rok lze nalézt na webových stránkách města v harmonogramu akcí,“ dodala Kondýsková.