Jednou z posledních byla výstava STOP KYBERŠIKANĚ, která se v průběhu května uskutečnila v jednotlivých plně organizovaných školách (ZŠ Bobrová, II. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Jimramov). Nešlo jen o samotnou výstavu, besedy na toto citlivé téma navíc ve školách prováděla Petra Svobodová. První tři červnové týdny pak byla výstava umístěna v prostorách Základní umělecké školy v Novém Městě na Moravě.

„Kyberšikana je v posledních letech velice silné téma, které je potřeba řešit a věnovat se mu. Velice mě těší, že jsme touto výstavou mohli pomoci určité osvětě mezi žáky základních škol, ale také mezi širokou veřejností, která mohla výstavu zhlédnout v prostorách umělecké školy. Tam zavítali především žáci z první novoměstské základní školy,“ sdělila manažerka projektu MAP II Kateřina Kondýsková.

Dominika Dvořáková, Velké Meziříčí, 12.7. 2019, 3000 g, 48 cm (Nemocnice Třebíč)
Krásná miminka ze Žďárska

Hned od začátku nadcházejícího školního roku pak chtějí v Novém Městě pokračovat v nastoleném trendu. Pro žáky, učitele, ale i veřejnost je v plánu spousta akcí.

„Zmínila bych například projekt nazvaný Zvládání mimořádných situací, který se uskuteční pro první i druhý stupeň základních škol. Dále výrobu modrotisku, čímž navážeme na tradici barvířství na Novoměstsku, divadelní představení, logickou olympiádu a spoustu dalších aktivit,“ dodala Kondýsková.