„V současné době mám třicet jedna žádostí do Domu klidného stáří – domova pro seniory a sto dvacet čtyři žádostí do Seniorpenzionu – domova se zvláštním režimem," potvrdil skutečnost s převisem poptávky nad nabídkou lůžek ředitel žďárských sociálních služeb Václav Šerák.

Zatímco domov pro seniory má celkem 54 lůžek a senioři jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s předsíní a vlastním sociálním zařízením, domov se zvláštním režimem má kapacitu 40 lůžek pro celoroční pobyt osob se stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou.

„Průměrná čekací doba je u domova pro seniory cirka půl roku, u mimo žďárských žadatelů jeden a půl roku. V případě domova se zvláštním režimem je to cirka jeden rok, mimo žďárské zájemce přijímáme výjimečně," vyjádřil se dále Václav Šerák.

Každá ze zmiňovaných sociálních služeb je určena pro jinou cílovou skupinu. Ta se vymezuje třeba věkem či druhem postižení. Zda konkrétní člověk spadá do cílové skupiny domova, zjišťuje sociální pracovnice při sociálním šetření. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, je zařazen do pořadníku, když ne je mu doporučena jiná služba. Každá žádost je dále bodově ohodnocena dle stanovených kritérií. Hodnotí se závislost na pomoci jiné fyzické osoby, doba od podání žádosti, bydliště žadatele a jeho sociální situace.

Nový domov pro seniory by měl vzniknout v prostorách bývalého domova mládeže v Komenského ulici ve Žďáře nad Sázavou. Kraj domov mládeže prodal právě pod podmínkou, že v něm kupující vybuduje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s kapacitou až sto dvacet lůžek. Objekt koupila soukromá firma Senior Holding se sídlem v Praze. „V současné době firma, která objekt koupila, zpracovává projektovou dokumentaci a dle jejich sdělení by ve druhé polovině roku chtěli zahájit stavební práce. Domov by mohl být otevřen počátkem roku 2019," uvedla tisková mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.

Zcela nový komunitní dům s byty pro seniory nad šedesát let, kteří nejsou odkázáni na pečovatelskou službu, se momentálně buduje v novoměstské Žďárské ulici. Město v něm hodlá po dokončení pronajmout 22 bezbariérových bytů. Zájemci mohou přihlášky podávat do konce března tohoto roku.

Za dalším záměrem na výstavbu domova pro důchodce v Novém Městě stojí Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE), středisko v Myslibořicích. „Projekt výstavby nového Domova se zvláštním režimem, který by měl sloužit lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími formaci demence, je bohužel stále ještě ve fázi plánování. V loňském roce jsme se pokoušeli uspět se žádostí v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale jak nám bylo řečeno, pro velký převis žádostí jsme dotaci nezískali," sdělila Michaela Grmelová, ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích. „Neztrácíme ale naději a letos budeme žádost podávat znovu. Opět do stejného programu," dodala Grmelová s tím, že domov je plánovaný pro třicet klientů.

Zhruba dvě stovky žádostí mají v současné sobě v evidenci v Domově pro seniory Velké Meziříčí. Celková kapacita je 103 lůžek, přičemž domov pro seniory čítá 67 lůžek, domov se zvláštním režimem – Pomněnka pak 36 lůžek. „Průměrná čekací doba na umístnění se v našem domově pohybuje řádově v měsících, ale může se v individuálních případech výrazně lišit. Především v závislosti na zdravotním stavu žadatele a požadované službě," upřesnil Vítězslav Schrek, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí. Jednotlivé žádosti jsou po schválení poradním týmem domova zařazovány do evidence žadatelů na umístění v domově, a to na základě bonifikačního systému.

„Kritéria, která jsou rozhodná pro přijetí, jsou především aktuální zdravotní stav žadatele a s ním související schopnost sebeobsluhy, výše příspěvku na péče, nebo místo trvalého pobytu, ale i některé další, například sociální aspekty," dodal Schrek.

Podle Českého statistického úřadu žilo na Žďársku v roce 2016 celkem 9 716 osob ve věku 65 let a více.

V Kraji Vysočina nabízí služby 26 domovů pro seniory s 2 217 lůžky, z nichž 11 zařízení s 1 298 lůžky zřizuje Kraj Vysočina. V krajských sociálních službách pracuje přes 800 zaměstnanců.