„Teplé" počasí má vliv především na přírodu, která namísto toho, aby spala, se líně protahuje a pomalu „vystrkuje růžky".

„Spousta semen potřebuje odpočinek, aby vůbec na jaře vyklíčila. Velký vliv má toto počasí na stromy. Hlavní nebezpečí je v tom, že se ještě nedostavila zima, která by je utlumila a některé z nich už pomalu pučí. Pro ně už jakoby nastává jaro. Největší riziko je v tom, že začne mrznout a všechno, co nově vypučelo, pomrzne. O to větší škody budou pak na jaře. Něco přežije, ale ztráty budou veliké," vysvětluje negativní dopady teplé zimy na stromy a rostliny Petra Doležalová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Nebezpečí v podobě zmrznutí při náhlém poklesu teploty hrozí podle ní rovněž například obojživelníkům a nebo drobným savcům, kteří by si teplou zimu mohli poplést s jarem a namísto zimního spánku si vyjít ven na „procházku".

Určitý vliv má mírná zima i na zimní spánek netopýrů, které ochranáři v tuto dobu pravidelně monitorují. „V místech, kde pravidelně nacházíme netopýry černé, jsme letos žádného nenašli," potvrzují ochranáři.

Dobře je na tom ale teď zimující ptactvo. „Někteří ptáci už jsou v toku. Pokud se počasí nezmění a nebudou velké mrazy nebo nenapadne hodně sněhu, lze očekávat, že by hnízdění mohlo být časnější. A že by ptačí páry na rozdíl od loňského roku mohly hnízdit klasicky dvakrát do roka," pochvaluje si ornitolog Jaromír Čejka.

Loňská dlouhá zima, hlavně její závěrečný výstup, opeřencům opravdu nepřála. Jediné hnízdění v sezoně vedlo podle ornitologů k výraznému úbytku ptačí populace. Mírná zima pro ptactvo navíc znamená i jednodušší shánění potravy. Semenožravé druhy mají stále šanci něco najít, což ale podle ochranářů neznamená přestat sypat do krmítek. „Určitě krmit. Kvůli tomu, že se vloni početnost populací snížila, jde opravdu o každého jedince," apeluje ornitolog Čejka.