„Neskrývám, že bych byl rád, aby začala první etapa geologického průzkumu, která by měla ověřit, zdali je v tom místě možné jaderné úložiště stavět. Doufám, že Ministerstvo životního prostředí vydá povolení k průzkumu," vyjádřil se Jan Mládek.

Zatím se má jednat pouze o první etapu geologického průzkumu. „Ale potíž je v tom, že snaha nedopustit za žádnou cenu výstavbu úložiště v lokalitě Kraví hora vede ke snaze nepovolit ani průzkum. To naprosto nesmyslně blokuje rozvoj všech obcí. Protože když bude úložiště postaveno, tak pouze v jedné z vytipovaných lokalit," konstatoval ministr s tím, že kdyby bylo získáno stavební povolení pro Kraví horu, ulehčilo by se zbylým lokalitám.

„Mohli by se tak v těchto obcích věnovat užitečnějším činnostem než organizovat sdružení proti výstavbě úložiště. Protože úložiště by bylo stavěno tam, kde ho chtějí, to jest tady, a nemuseli by mít strach, že to bude zrovna u nich," prohlásil ministr při návštěvě uranového dolu Rožná 1 v Dolní Rožínce.

Aktivisté ze sdružení Nechceme úložiště Kraví hora se proti tomu ohrazují. „Platné zákony a postup organizací odpovědných za vyhledání nejvhodnější lokality pro výstavbu úložiště je takový, že souhlas s průzkumem znamená automaticky i souhlas s výstavbou. Podle nezávislých právních posudků současné zákony neumožňují obcím po provedení průzkumu zabránit výstavbě úložiště. Není tedy možné tvrdit, že průzkum a případná výstavba jsou na sobě nezávislé procesy," říká Martin Schenk, předseda sdružení Nechceme úložiště Kraví hora.

„Navíc dodnes nebyla Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) stanovena jasná kritéria výběru vhodné lokality. Proto děláme vše pro to, abychom průzkumu zabránili," upřesnil Schenk s tím, že úložiště Kraví hora rozhodně není všemi chtěné. „Obyvatelé zainteresovaných obcí dali jednoznačně najevo, že průzkum a úložiště v blízkosti svých domovů nechtějí. Zástupce vlády demokratického státu by měl rozhodnutí a vůli dotčených občanů, zejména byla-li vyjádřena v oficiálním referendu, respektovat," tvrdí Martin Schenk.

Ministr Mládek se na Bystřicku objeví a bude diskutovat s tamními starosty dnes. Konkrétně v 15 hodin v novém informačním centru SÚRAO ve Staré radnici v Bystřici nad Pernštejnem. „Není to nic neveřejného a dá se předpokládat, že se tam objeví lidé, které to zajímá," sdělil bystřický starosta Karel Pačiska.

V listopadu 2012 SÚRAO slíbila starostům, že pokud nezíská souhlas všech obcí v lokalitě, průzkumy nezahájí. Tuto podmínku odsouhlasila i vláda, ale v lednu 2013 byla prostřednictvím státního podniku DIAMO podána žádost o stanovení průzkumného území v Kraví hoře. To bylo stanoveno, ale později zrušeno.

V dotčených obcích se ještě před stanovením průzkumného území uskutečnily místní ankety a referenda, zda obyvatelé s průzkumem souhlasí. Ne všude souhlasili, a to i přes to, že SÚRAO a později DIAMO hovořily pouze o průzkumu a stát obcím přislíbil finanční kompenzace. Ve veřejném referendu se proti spolupráci se SÚRAO postavili například v Bukově.

----------------

Kraví hora

Lokalita Kraví hora, která je Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vytipována jako jedna z lokalit pro vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu, zasahuje do katastrů obcí Střítež, Moravecké Pavlovice, Bukov, Věžná, Sejřek a Milasín v Kraji Vysočina a Drahonín a Olší v Jihomoravském kraji. Průzkumné území má mít celkovou rozlohu 17,1 km čtverečních. Loni bylo pro Kraví horu průzkumné území stanoveno, ale na základě odvolání občanských sdružení došlo na konci prosince 2013 k jeho zrušení.