„Nedovedu si představit, že bychom rodičům řekli, že zítra už jim nepomůžeme a školní poradenské pracoviště ve škole nenajdou. Ministerstvo se k nám chová nevstřícně a nekorektně,“ řekla speciální pedagožka základní školy Na Kopcích v Třebíči Lenka Hlaváčová. Speciální pedagogové poskytují poradenství rodičům, žákům a učitelům. Pracují s riziky, která ovlivňují průběh studia dítěte. Těmi jsou speciální vzdělávací potřeby, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, z něhož dítě pochází, a poruchy chování.

Ministerstvo školství opakuje stejnou situaci jako před třemi lety. V roce 2005 byla na praktických školách zřízena školní poradenská pracoviště, která jsou součástí projektu VIP – kariéra financovaného z evropských fondů.

Projekt vznikl především díky Janě Zapletalové, ředitelce institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Navazující projekt ale ministerstvo spustilo v roce 2008 se čtyřměsíčním zpožděním. Kvůli tomu odešlo mnoho odborníků do jiného zaměstnání nebo na úřad práce. Neměl je totiž kdo platit.

Napsali ministrovi

„Projekt je podle mě velmi přínosný. Pracujeme především s dětmi, které ve škole z různých důvodů selhávají. To se pak odráží na jejich budoucnosti. Výhodou naší práce je rychlá komunikace s žákem a rodiči,“ popsala výhody přítomnosti speciálního pedagoga ve škole Pavla Šplíchalová ze ZŠ Bartuškova.

Druhá část projektu skončila na konci června. Od té doby je budoucnost speciálních pedagogů nejistá. Ministra Dobeše ale před koncem roku specialisté a ředitelé informovali otevřeným dopisem s dvěma a půl tisíci podpisy.

„Naše škola se k dopisu připojila podpisovým archem o zachování poradenských pracovišť. Nyní hlavně píšeme maily a čekáme, co se stane,“ vysvětlila Šplíchalová.

Zapletalové se podařilo alespoň prodloužit dobu trvání projektu do konce září. Speciální pedagogy ovšem nikdo neinformoval, co se bude dít dál. Díky nejistotě začali odcházet další studovaní specialisté.

„V rozpočtu školy peníze na speciální pedagogy jednoduše nejsou. Pokud se situace nevyřeší, pak to, co se pracně budovalo šest let, skončí,“ upozornila Šplíchalová.

Lenka Hlaváčová si neodvede představit, že by svou práci na škole ukončila. „Byl by to podraz na žáky i rodiče. Vzájemnou důvěru jsme si budovali postupně, stálo nás to velké úsilí,“ dodala.

Ministerstvo školství se hájí tím, že vinu za nenavazování projektů nese bývalé vedení institutu pedagogicko-psychologického poradenství.
„Návrh nového projektu byl nekvalitní a obsahoval nedostatky, které muselo ministerstvo nahradit,“ vyjádřil se k hluchému místu mezi projekty náměstek ministra školství Ladislav Němec.

Podle něj se tak školy ani speciální pedagogové nemusejí obávat, že by nebylo z čeho jejich práci zaplatit. „Pro překlenutí doby mezi programy uvolníme finance na krytí nákladů v přechodném období,“ dodal Němec.

Nový program na podporu speciálních pedagogů by se měl rozjet od 1. ledna příštího roku. Ministerstvo také slíbilo, že školám poskytne patnáct milionů na financování práce speciálních pedagogů v období bez projektu.

Podle zástupců třetí žďárské základní školy, kteří zaslali otevřený dopis předsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové, však ministerstvo hazarduje s lidskými zdroji. „Dosavadní kroky odpovědných osob ohrožují celý systém poradenských služeb, za který jsme v zahraničí vysoce hodnoceni,“ upozornili v dopise.

KATEŘINA DLABAČOVÁ