V roce 2005 heraldik Ladislav Pokorný „oprášil“ již dávno zapomenutou pečeť této obce a v souvislosti s tímto jejím znovuobjevením byly zahájeny badatelské práce. Na pečeti je vyobrazen archanděl Michael přemáhající ďábla.

Tomuto světci je také zasvěcen vítochovský románsko-gotický kostel z první poloviny třináctého století. Rada města Bystřice, pod kterou teď obec Vítochov spadá, odsouhlasila, že tento symbol může být využíván při slavnostních a významných příležitostech. A jednou z takovýchto příležitostí je i slavná „Vítochovská pouť“.

V minulém roce byly u příležitosti pouti vyhotoveny pamětní mince, na jejichž jedné straně je vyobrazen již zmíněný archanděl Michael a na straně druhé vítochovský kostelík. Bylo vyrobeno celkem tisíc kusů těchto mincí. Jejich cena je poměrně vysoká, sto padesát korun za kus.

„Prodáno už je pět set kusů a čistý výtěžek z prodeje bude poskytnut jako dar římskokatolickému farnímu úřadu na opravu kostelíka ve Vítochově. Rada v současné době navíc odsouhlasila částku ve výši čtyřicet jeden tisíc korun. Peníze by měly být použity na opravu vstupních dveří,“ uvedl místostarosta Bystřice Josef Vojta.

Dalších pět set mincí je stále ještě v prodeji, a to v Bystřickém informačním centru. O snížení ceny bystřičtí neuvažují. „Pamětní mince je raritou a my nehodláme její cenu snižovat. V současné době proběhlo první finanční vyrovnání, a až budeme mít další výtěžek z prodeje, měl by být použit opět na opravu kostela ve Vítochově“, doplnil starosta Josef Pačiska.