Společně se Slavníčí (Havlíčkobrodsko), Panenskou Rozsíčkou (Jihlavsko), a Bácovicemi (Pelhřimovsko) dostanou obce ze Žďárska finanční příspěvek od kraje Vysočina právě na podporu své školní mládeže.

„Již od roku 2003 kraj systémově podporuje obce, u nichž je podíl počtu dětí do patnácti let na celkovém počtu obyvatel větší nebo roven 25 procentům,“ konstatovala mluvčí úřadu Jitka Svatošová.

Důvodem podpory je nedostatečná výše státní dotace na jedno dítě ze základní a mateřské školy, což způsobuje těmto malým obcím finanční těžkosti.

V letošním roce zastupitelé kraje nechali rozdělit mezi pět zmíněných vesnic celkem 101 tisíc korun dotace. „Na každé dítě do 15 let připadne částka jeden tisíc korun,“ dodala Svatošová.

V Milasíně v současnosti žije třiapadesát obyvatel a z toho je čtrnáct dětí, které vyhovují dotačním kritériím. Vesnice tedy dostane příspěvek 14 tisíc korun. Nejvíce peněz získává letos Panenská Rozsíčka, celkem čtyřicet tisíc korun. Obec má ale také třikrát více obyvatel, než zmíněný Milasín.

Ačkoliv se letos seznam obdarovaných obcí mírně rozrostl, podle statistiky počet těchto sídel spíše klesá, či stagnuje. Zatímco v roce 2003 byl příspěvek vyplacen jednácti obcím, v loňském roce to byly jen tři.

-------------

Tabulka s příspěvky

#nahled|https://g.denik.cz/41/5b/tabulka_obce_zdar_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/41/5b/tabulka_obce_zdar.jpg|Tabulka s příspěvky#