První anketa se týká projektu Zdravé město. V rámci tohoto projektu se v září uskutečnilo diskusní fórum, kde bylo stanoveno deset priorit města, jež je třeba řešit.

Vzhledem k tomu, že se fóra nemohli zúčastnit všichni občané, mají možnost hlasovat nyní. „Je možné zaškrtnout buďto dva problémy z nabízených možností nebo navrhnout další,“ vysvětlila postup Veronika Poulová, pracovnice veřejných vztahů. Tento průzkum naleznou zájemci nejen na webových stránkách města, ale také v týdeníku, který ve městě vychází.

Druhý dotazník se zaměřuje přímo na městský úřad. Cílem je zjistit, jak jsou lidé spokojeni s komunikací s radnicí. „Tato anketa ale probíhá pouze na webu,“ doplnila Veronika Poulová.

Obyvatelé Velkého Meziříčí se mohou vyjádřit například k úředním hodinám. Mají také možnost hlasovat o tom, jestli by jako zdroj sdělení uvítali informační maily, textové zprávy, informační kiosek na radnici či třeba televizní infokanál.

Každé ankety se mohou zájemci zúčastnit pouze jednou, a to nejpozději do středy 2. prosince.

----------

Ptají se lidí

Radnice ve Velkém Meziříčí se ptá svých obyvatel na jejich názor pomocí anket a dotazníků. V současné době velkomeziříčští vyplňují hned dva formuláře. První se týká projektu Zdravé město. Druhý dotazník sbírá názory na spokojenost s komunikací radnice právě se svými obyvateli. Formuláře najdete na webu: mestovm.cz