„Současně došlo ke zrušení osvobození osob zdržujících se dlouhodobě v zahraničí a zrušení osvobození týkajících se cizinců,“ informovala referentka správy místních poplatků meziříčského městského úřadu Pavla Šabatová.

Od poplatku bude nově osvobozeno více než osmnáct stovek obyvatel, asi 1400 seniorů a 400 dětí, na což z městského rozpočtu půjde přes devět set tisíc korun. „Je to rozhodnutí koalice, která to má ve svém programovém prohlášení,“ uvedl starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Obyvatelé Velkého Meziříčí mohou uhradit poplatek za odpady ve výši 500 korun na osobu ročně buď jednorázově do 30. března, anebo pololetně ve dvou splátkách, o to do konce března a září. Na webu města jsou ke stažení příslušné formuláře k osvobození od poplatků i ke změnám poplatkové povinnosti. Lidé z Meziříčí, kterým je 70 a více let, nemusí ale vyplňovat nic, neboť jsou od poplatku osvobozeni automaticky.