„Lokality máme vytipovány podle hustoty osídlení a podle geografické situace,“ vysvětlil velkomeziříčský starosta František Bradáč.

Nové velké hrací plochy s prolézačkami či skluzavkou by měly přibýt v ulicích Hornoměstská, Oslavická a v sídlišti Hliniště. Menší hřiště by mohla vzniknout v ulicích Nová na Karlově, U Světlé a Bezručova.

S posledním malým hřištěm počítají radní v centru města. „Hřiště bychom chtěli vybudovat mezi bývalým luteránským gymnáziem a pasáží IMCA. Jedná se o soukromý pozemek, musíme jednat s majiteli,“ sdělil starosta.

Náklady na vybudování většího hřiště se pohybují okolo osmi set tisíc korun, menší by vyšlo zhruba na polovinu. Město se hodlá ucházet o evropské dotace.

„Hřiště bychom budovali postupně. V případě, že uspějeme a peníze získáme, rozložili bychom výstavbu do tří let,“ nastínil František Bradáč.

Kde budou nová dětská hřiště

Velká hřiště:
Čermákova (už funguje)
Oslavická
Hliniště
Čechova
Malá hřiště:
Nová
Bezručova
Hornoměstská
U Světlé
centrum města