Most, který se nachází v jihozápadní části obce a překlenuje tamní Stržský potok, vyhlásilo za památku Ministerstvo kultury. Kamenné a částečně omítnuté přemostění bylo postaveno na místě dřevěného mostu díky finanční podpoře tehdejšího majitele panství Františka Dietrichštejna.

Dva oblouky

Most je dílem stavebního mistra Jana Baučka a stavitele Josefa Fučka. V průběhu posledního století byl průběžně opravován, jeho technický stav podle památkářů dokládá kvalitně odvedenou práci. Most sestává ze dvou klenutých oblouků vyskládaných z kamene, které se spojují ve střední pilíř. „Kulturní památkou jej prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky na základě podnětu obce Světnov," uvedla Ilona Ampapová z telčského pracoviště památkového ústavu.

Po mostě dříve vedla hlavní komunikace mezi Žďárem nad Sázavou a Svratkou, dnes po něm prochází také zeleně značená turistická trasa, která vede od Pilské nádrže do Tří Studní. Most je v současné době využíván jako místní komunikace, ale jezdí po něm nejenom lidé z vesnice.

„Je poměrně frekventovaný, protože po něm jezdí jak obyvatelé, tak i chataři do nedaleké chatové oblasti," sdělil starosta Světnova Pavel Štefan.

Dosud historické přemostění přes Stržský potok opravovala obec sama, jak to jenom šlo, nyní bude muset o konzultace žádat památkáře. Získá však možnost využívat případné granty a dotace určené k opravě nemovitých kulturních památek.

Obec Světnov si nechala zpracovat posudek týkající se technického stavu mostu. „Z něhož je patrné, že zásadnější opravu už opravdu potřebuje. Zespodu mostu je rovněž viditelný vydrolený spojovací materiál mezi jednotlivými kameny. Jakmile ministerstvo kultury vyhlásí granty na opravu kulturních památek, budeme se ucházet o peníze na jeho opravu," řekl světnovský starosta Pavel Štefan.

K nejznámějším památkově chráněným mostům ve žďárském okrese patří přemostění taktéž Stržského potoka u zámku ve Žďáře nad Sázavou. Tříobloukový šest metrů široký most byl postaven v roce 1761 na místě dřívějšího dřevěného mostku a vyzdoben osmi sochami světců.

Další významný kamenný most osazený sochami svatých překlenuje říčku Olešnou v místní části Nového Města na Moravě Olešná. Byl vybudován v roce 1861 a o dva roky později na něj byly umístěny sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa, dary dvou tamních obyvatel. Přes most nyní vede silnice I/19 spojující Žďár nad Sázavou s Bystřicí nad Pernštejnem.

--------------

Světnovský most

Silniční kamenný, částečně omítnutý most byl postaven roku 1847 na místě dřevěného mostu přes Stržský potok díky finanční podpoře tehdejšího majitele panství Františka Dietrichštejna. Plnil funkci hlavní komunikace. Je dílem stavebního mistra Jana Baučka a stavitele Josefa Fučka. V průběhu století byl průběžně opravován, jeho technický stav dokládá kvalitně odvedenou práci. Most sestává ze dvou klenutých oblouků vyskládaných z kamene, které se spojují ve střední pilíř. Nyní most leží na místní komunikaci, ale je značně frekventovaný, vede přes něj i turistické značení.