„Rada přijala doporučení hodnotící komise při rozhodování o výběru nejvýhodnější nabídky. V pondělí 26. března doběhla lhůta pro podání námitek v zadávacím řízení veřejné zakázky, žádné námitky nebyly podány. 27. března byla tedy uzavřena smlouva s nejvýhodnějším uchazečem, kterým je Josef Řádek z Ostrova nad Oslavou,“ informovala marketingová referentka Městského úřadu Žďár nad Sázavou Hana Vykoukalová.

Problémy s minulým dodavatelem se táhly už od začátku spolupráce s městem. Za neplnění svých povinností obdržela firma celkem několik pokut. Radnici rovněž zahltila řada stížností od místních obyvatel.

„Ze zoufalství jsme si už z toho dělali legraci, že nám město nechalo za domem vyrůst horskou louku, abychom se cítili jako v přírodě. Bylo to ale dost hrozné, mám dítě alergika, dokonce jsme s ním jednou museli na pohotovost,“ postěžovala si Markéta Horká ze Žďáru nad Sázavou.

Kromě dodavatele údržby zeleně změnila radnice také smluvní podmínky. „Upřesnili jsme povinnosti dodavatele a přílohou smlouvy je kromě jiného i předpokládaný harmonogram údržby, který bude v průběhu plnění dle aktuálních podmínek upřesňován. Jednoznačněji vyjádřeno je i to, co je považováno za porušení smlouvy,“ uvedla několik příkladů změn ve smlouvě Hana Vykoukalová.

Poučena ze spolupráce s minulou firmou zabezpečující údržbu zeleně zařadila radnice do smlouvy také zpřesnění postupu pro ukončení smlouvy pro případ, že by ani nový dodavatel neplnil řádně své povinnosti. „Byla zkrácena výpovědní lhůta bez udání důvodu z 12 na 3 měsíce, přičemž v případě hrubého opakovaného porušení smlouvy je možná okamžitá výpověď,“ upřesnila Hana Vykoukalová. „Pro případ, že by dodavatel neplnil řádně, má město možnost bez dalšího nadlimitního zadávacího řízení vyzvat druhého účastníka v pořadí, aby uzavřel s městem smlouvu,“ dodala.

Vytěžená místa zarůstají náletovými dřevinami.
Vlastník les vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje, pokuty neplatí