V příštím roce proto budou sledovat, jak obyvatelé využívají barevné kontejnery na tříděný odpad. A pokud bude nevytříděného komunálního odpadu vyprodukovaného domácnostmi méně než za letošní rok, slíbila radnice snížit sazbu poplatku. „Domácnosti platí v tuto chvíli čtyři sta osmdesát korun za osobu na rok. Rozhodli jsme se požádat občany o lepší třídění odpadu. Jestliže se bude v příštím roce ve městě lépe třídit, pak dojde ke snížení této částky," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Částka, o niž by mohl být poplatek za odpad snížen, je přímo závislá na třídění. „Pokud se třídění zlepší o deset procent, pak se o deset procent sníží cena, což je přibližně padesát korun na osobu a rok," řekl Šmarda.

Nabídka ze strany novoměstské radnice by mohla být motivační zejména pro početnější rodiny. Jestliže nyní musí pětičlenná rodina zaplatit za vývoz komunálního odpadu 2 400 korun, v případě desetiprocentního snížení by z rodinného rozpočtu odevzdala městu pouze 2 160 korun.

„Je to taková výzva ke společnému postupu. Když budeme společně lépe třídit, všem se nám pak sníží poplatek za odpad," vyjádřil se Michal Šmarda.

Radnice bude hodnotit množství vyprodukovaného netříděného odpadu v roce 2017. Případné snížení poplatku by se pak týkalo roku 2018.

„Místní obyvatelé mají tedy rok na to, aby se snažili. Až uvidíme, že se lépe třídí, snížíme poplatek. Bude to ohleduplné k životnímu prostředí i k peněženkám novoměstských obyvatel," prohlásil Šmarda.

Přestože se novoměstská radnice hodlá zaměřit na lepší třídění odpadů, o navýšení kontejnerů ve městě neuvažuje. „Spíše přemýšlíme o jejich lepším umístění," vysvětlil Michal Šmarda.

Ostatní města Žďárska hodlají ponechat výši poplatku za svoz komunálního odpadu ve stejné výši, některá ji dokonce zvýší.

„Ve Žďáře nad Sázavou se platí 580 korun na osobu a rok. Uvažujeme o zvýšení na 600 korun," sdělila mluvčí žďárského úřadu Nikola Adlerová.

V Bystřici nad Pernštejnem už cena 600 korun na osobu a rok platí. A o zvyšování ceny za odvoz komunálního odpadu neuvažují. „Až bude nový odpadový zákon, který nás donutí něco změnit, pak ke změně přistoupíme. Zatím ale zůstává vše při starém," podotkl bystřický starosta Karel Pačiska. Stejně jsou na tom i ve Velkém Meziříčí. Tam ovšem míst ní obyvatelé platí na osobu a rok o stovku méně, tedy 500 korun.

„O zvýšení jsme už několikrát uvažovali, ale dospěli jsme k závěru, že touto cestou jít nechceme," řekl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.