„Pomalu zarůstá trávou a je z ní jen blátivá cestička. Když prší jsou tam takové kaluže, že není možné po ní jít,“ kritizovala stav pěšiny Jana Kocandová. Město už slíbilo nápravu. Oprava cest, kterou zajistí Technické služby, se nebude týkat jen okolí Cihelského rybníka, ale i Klečkovského. Práce začnou ihned po jarním úklidu.