„Budou z toho čerpány finanční prostředky na vybudování nových učeben v budově první základní školy. Rozpočet na tuto akci je okolo padesáti milionů korun. Peníze pak dostaneme zpět z dotace, ale je nutné akci předfinancovat. Další finanční prostředky budou použity na zasíťování dvanácti parcel v naší místní části – v Pohledci a na některé další plánované akce,“ vysvětlil důvod finanční výpůjčky novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

„Je to nastavené tak, že můžeme vypůjčenou částku splatit kdykoliv a nemusíme úvěr čerpat ani v plném rozsahu,“ dodal místostarosta.