„S průvodkyní v dobovém kostýmu si zájemci mohou projít historické jádro města, které tvoří městskou památkovou zónu," potvrdila vedoucí sloučeného Horáckého muzea a Informačního centra v Novém Městě na Moravě Jitka Svojanovská.

A o čem všem bude kostýmovaná průvodkyně zájemce o komentovanou prohlídku informovat?

„Kromě zajímavých údajů k vybraným osobnostem a domům, včetně nahlédnutí do sklepení a mázhausu jedné z nejstarších budov města, se dovědí řadu překvapivých informací z historie, například proč se Nové Město na Moravě jmenovalo Bočkonov, kde se vzal jeho současný název, který z Přemyslovců ve své listině Nové Město zmiňuje, jaké je spojení mezi šlechtickým rodem Pernštejnů a městským lesem Ochozou a kdo zabil jednoho z majitelů novoměstského zámku přímo v jeho komnatách," prozradila Jitka Svojanovská.

Galerie pod širým nebem

Mimo povídání o historických zajímavostech se účastníci komentované prohlídky města dozví i něco z oblasti umění. „Nové Město na Moravě je nazýváno galerií pod širým nebem, v níž lze najít bohatou sochařskou výzdobu od místních rodáků Jana Štursy, Vincence Makovského a dalších umělců," vyjádřila se pro Žďárský deník Jitka Svojanovská.

Turisté budou procházet Vratislavovým náměstím a nejbližším okolím. „Dostaneme se například i k evangelickému kostelu. Délku prohlídky odhadujeme na hodinu až hodinu a půl, bude v ní také prostor na zvědavé dotazy," doplnila průvodkyně Marie Měcháčková.

Milovníci umění a historie si v Novém Městě na Moravě přijdou na své hned třikrát za sebou. „V červenci nabízíme tři prohlídky a to ve středu 9. 7. v patnáct hodin a v neděli 13. 7. a 20. 7. také v patnáct hodin," informovala o jednotlivých prohlídkách Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Po telefonické domluvě vyhoví průvodkyně i těm, kteří by si chtěli dohodnout prohlídku v jiném termínu.

----------------

Prohlídky

Tři více než hodinové komentované prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu jsou v Novém Městě na Moravě připraveny v měsíci červenci. První z nich se bude konat už ve středu 9. 7. v patnáct hodin. Další je připravena na 13. a poslední na 20. 7. také na patnáctou hodinu. Prohlídky je možné si domluvit pro větší skupinu lidí i v jiném termínu. Zájemci si mohou průvodkyni v dobovém kostýmu objednat na telefonních číslech 566 598 751 nebo 601 598 592.

Návštěvníci, kteří se vydají na prohlídku centra města zaplatí jednotnou cenu padesát korun za osobu. Zaměstnanci muzea a informačního centra plánují i další prohlídky, termíny budou uveřejňovat na webových stránkách města v záložce nazvané komentované prohlídky města.