Finanční prostředky uvolnili ve prospěch římskokatolických farností svatého Prokopa a Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Každé z nich přiřkli 140 tisíc korun. Použijí je v rámci svého projektu na obnovu kulturních památek, který podávají ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Žádost o dotační titul je nutné odeslat do 15. února 2013.

Získání dotace

„Spoluúčast obce je pro získání peněz povinností. Hned čtyřiadvacet z dvaceti sedmi zastupitelů hlasovalo pro, takže si myslím, že to bylo jednomyslné. Jsem moc rád, že se záležitost podařilo prosadit v zastupitelstvu, když jsem nebyl s návrhem úspěšný v radě," okmentoval jedinou provedenou změnu v městském rozpočtu druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Jak dále poznamenal, farnosti v podstatě podle jeho názoru působí na rozvoj cestovního ruchu v okresním městě. Řekl, že pokud jsou sakrální stavby opravené nebo se v nich pořádají nějaké kulturní akce, lákají k návštěvě turisty.

„Peníze budou farnostem poskytnuty pouze v případě, že obdrží dotaci od kraje," upřesnil ještě první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Farnost svatého Prokopa chce vylepšit vzhled barokní kaple svaté Barbory z roku 1729, jež stojí jen několik metrů východně od farního kostela svatého Prokopa. V plánu je oprava venkovního pláště objektu, výplní oken i dveří a odvlhčení. Předmětem obnov ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie je zase bývalý konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše v zámeckém areálu. Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. ledna 2009 byl totiž povýšen na baziliku minor.

Barokní dveře

„Oprav by se měl dočkat jižní portál do baziliky. Jedná se o zásadní kamenickou práci z poloviny třináctého století, jež vznikala při založení stavby," konstatoval technický administrátor obou farností František Laštovička s tím, že uvnitř zamýšlejí provést i několik restaurátorských záměrů. Mohly by být například repasovány původní barokní dveře, popřípadě opravena střecha nad farou, která přiléhá ke kostelu.

„Peníze od města a z kraje ve výši tři sta padesát tisíc korun tvoří pouze padesát procent ze sumy celkových nákladů. Zbytek doplatí farnosti. Opravy ovšem provádíme kontinuálně každý rok," dodal ještě Laštovička.