„Prvních 500 kusů sad tašek bylo rozdáno do novoměstských domácností již v roce 2017. Dalších 600 kusů sad bylo rozdáno v roce 2018 a nyní máme ještě dalších 350 kusů sad těchto barevných tašek,“ informovala Marcela Popelková z novoměstského úřadu.

Zájemci si je tentokrát mohou vyzvednout ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb.