Důvodem sběru použitých olejů a tuků je skutečnost, že představují riziko pro průchodnost kanalizace a komplikují čištění odpadní vody. Dalších 10 nových nádob je určeno na sběr drobného kovového odpadu.