„Vypsali jsme záměr prodeje, vyvolávací cenu jsme stanovili na tři miliony korun. Zvolili jsme formu výběrového řízení na určení pořadí, což je obdoba dražby, ale navíc ještě umožňuje nakonec zastupitelstvu rozhodnout, zda chce či nechce prodat," vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda. Proto také radnice ještě jméno vítěze nezveřejnila.

Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci o koupi. Byli mezi nimi i stávající nájemci a současní provozovatelé zahradnictví. „Také jsme se snažili objekt získat, ale neuspěli jsme, nabídli jsme o něco méně. Máme ještě nájemní smlouvu do konce roku," potvrdila Milena Jirčíková, která má spolu s manželem zahradnictví v nájmu.

Ve špatném stavu

Vítězná nabídka navýšila prodejní cenu o osm set tisíc korun. „Je to výrazně nad odhadní cenou a považuji to za poměrně slušný výsledek," nechal se slyšet novoměstský starosta.

Zahradnictví je již dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Kromě samotných pozemků sestává také z obytné budovy a několika skleníků. Pokud by se areál novoměstské radnici prodat nepodařil, musela by do něj v nejbližší době investovat.

„Měli jsme už v plánu opravu střechy na obytné budově, rozpočet byl okolo dvou set tisíc korun. Nový vlastník, pokud bude chtít budovu udržet v dobrém stavu, tak to bude první investice, kterou bude muset zrealizovat," vyjádřil se novoměstský místostarosta Stanislav Marek. „Budova je ve velmi špatném stavu, to je taky jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli znovu přistoupit k prodeji. Nemovitost bude vyžadovat poměrně rozsáhlou rekonstrukci," doplnil starosta.

Radnice se o prodej zahradnického areálu pokoušela už v loňském roce, tehdy se ale žádný vážný zájemce nepřihlásil. „Minimální vyvolávací cena vloni byla pět milionů korun a tato částka se případným zájemcům zdála nepřiměřeně vysoká. Proto jsme ji nyní snížili na tři miliony a vydražilo se nakonec za tři miliony osm set tisíc korun," řekl Stanislav Marek.

Zda bude či nebude nakonec zahradnictví opravdu prodáno ale ještě není vůbec jisté. Konečné slovo budou mít v tomto případě novoměstští zastupitelé. „Teď jsme prodej vysoutěžili, ale rozhodovat o ceně a o prodeji bude zastupitelstvo," potvrdil Stanislav Marek.

Při rozhodování zastupitelstva by mohlo hrát svou roli také to, jaký záměr s areálem zahradnictví bude nový majitel mít. „Chceme ho požádat, aby zastupitelům předem sdělil, jaké plány s objektem má. Tak, aby zastupitelé měli přehled o tom, za kolik se prodává a také za jakým účelem," podotkl Michal Šmarda. „Podle mého názoru by byla opravdu velká škoda, kdyby se nový majitel vzdal provozování zahradnictví. Nové Město na Moravě má deset tisíc obyvatel, a pokud nebude mít žádné vlastní zahradnictví, budou muset všichni jezdit nakupovat někam jinam," dodala Milena Jirčíková.