Infrastrukturu spolu s pozemky dostane město od kraje bezúplatně. Kanály, vodovod a další rozvody jsou totiž v havarijním stavu. Ale ani v tomto případě Nové Město neprodělá. Peníze na opravu sítí totiž dostane darem od kraje Vysočina.

„Opravy zaplatí kraj v plné výši. Vše musí být v takovém stavu, aby to převzal svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, potažmo správce Vodárenská akciová společnost,“ konstatovala novoměstská starostka Zdeňka Marková.

Teplovodní síť zůstane v majetku kraje. To s ohledem na fakt, že dodávky tepla do celého sídliště zajišťuje nemocniční kotelna, tedy krajská. Radnice už teď počítá s prodejem dotčených bytů. K tomu však dojde nejspíš až v roce 2010.

Ivan Lidmila