„Vzhledem k tomu, že je stav mlatových chodníků dlouhodobě kritizovaný, a navíc je vloni vyplavila voda, tak jsme slíbili, že se pokusíme o nápravu,“ potvrdil záměr města novoměstský starosta Michal Šmarda.

Na mlatových chodnících trvali při tehdejší rekonstrukci náměstí památkáři, střed Nového Města na Moravě je totiž vyhlášen městskou památkovou zónou, a proto veškeré jeho úpravy musí město konzultovat s odborníky. Nové cestičky byly ale od prvopočátku trnem v oku nejen místním, ale i návštěvníkům.

Použitý materiál - písek - se procházejícím v době, kdy není pod sněhem, totiž lepí na boty. To komplikuje také úklid v nedaleké budově 1. základní školy, neboť zvláště dojíždějící žáci nemají jinou možnost dostat se do školského zařízení než přejít přes park v horní části Vratislavova náměstí.

Z výsledků analýzy, kterou město nechalo udělat, vyplynulo, že problematický není ani tak mlatový povrch, jako výběr finálního materiálu, tedy písku.

„Nechali jsme proto vyhotovit nový projekt, na němž se podíleli i odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ti projekt nachystali a navrhli takové úpravy, aby k podobným problémům už nedocházelo. Mlatový povrch zůstane, jen se změní provedení. Doplní jej dlážděná žebra a změní se finální povrch. Bude to fungovat podobně, jako je tomu například v Brně na Špilberku. I tam mají mlatový povrch, ten ale je natolik kvalitní, že po něm dokonce jezdí i autobusy městské hromadné dopravy,“ řekl Michal Šmarda.

Rekonstrukce horní části Vratislavova náměstí vyšla v roce 2014 radnici na více než pět milionů korun. Nešlo ovšem pouze o nové chodníky, ale v rámci rekonstrukce byl vybudován například i zvýšený přechod před první základní školou a zrevitalizována zeleň. Do rozpočtu zasáhl i původně neplánovaný archeologický výzkum. „Město za obnovu náměstí zaplatilo dost peněz, a teď, po pár letech, se budou vyhazovat další statisíce, protože se zjistilo, že se to udělalo špatně. Přitom je potřeba investovat do dalších věcí, ne se pořád vracet k jednomu,“ netajil se rozhořčením Miroslav Dvořák z Nového Města na Moravě.

Radnice přesnou částku rekonstrukce mlatových chodníků prozatím nezná. „Kolik to bude stát, zjistíme až po výběrovém řízení na dodavatele stavby, ale počítáme se stovkami tisíc korun. Náklady jsou nepříjemné, na druhé straně ale mlatové povrchy stejně vyžadují pravidelnou údržbu a je nutné počítat s tím, že to bude něco stát. Takže i kdybychom rekonstrukci neprováděli, pravidelná údržba by nás neminula,“ vysvětlil Michal Šmarda. „Teď začínáme s výběrovým řízením a na jaře by se mělo začít s přestavbou,“ dodal novoměstský starosta.